Play kauppa
App Store

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 26.10.2020

1. Rekisterin nimi

Houppi Oy:n sidosryhmärekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Houppi Oy

Apollonkatu 3 C, 00100 Helsinki, Finland

3. Rekisterin yhteyshenkilö Mikko Meritie

Houppi Oy

Apollonkatu 3 C, 00100 Helsinki, Finland

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– etunimi

– sukunimi

– sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmärekisteriin kuuluvia informoidaan Houppi Oy:n toimintaan liityvistä asioista, uusista palveluista, tutkimuksista ja toiminnasta.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot, jotka asiakas syöttää itse tai esim. lajiliittojen sivuilta löydetyt tiedot henkilöistä, joille Houppi Oy:n informaatio voi olla arvokasta ja hyödyllistä. Asiakastietoja voidaan pyynnöstä päivittää tai poistaa.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin kuuluvilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.