Play kauppa
App Store
Play kauppa
App Store

HOUPPI-SOVELLUS

Houppi-sovellus on kehitetty kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tueksi. Se auttaa ja tukee sinua kohti itsesi näköistä terveellistä ja merkityksellistä elämää. Sovelluksen avulla tunnistat omat syvimmät tarpeesi ja löydät terveelliset keinot täyttää niitä. Käyttämällä sovellusta voit löytää myös parhaat mahdolliset tutkittuun tietoon perustuvat keinot parantaa hyvinvointiasi ja voit vertailla niitä, jotta löydät sinulle sopivimmat menetelmät. Sovelluksessa voit myös itse määrittää itsellesi eri elämän osa-alueiden tavoitteita. Houppi kannustaa, ohjaa ja motivoi sinua arjessasi kohti valintoja, jotta saavutat tavoitteesi. On kyse fyysisestä terveydestä, ihmissuhteista, elämän merkityksellisyydestä tai lasten kasvatuksesta, Houppi-sovellus on tukenasi.

Houppi-sovellus pitää sisällään hyvän elämän työkalut-osion, tavoitteiden yksilöllisen asettamisen, ajantasaisen raportoinnin sekä tietopankin ja keskusteluryhmät. Hyvän elämän työkaluissa voit määritellä tavoitteesi, vastata hyvinvointiasi mittaaviin kyselyihin ja saada tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi eri raporttien muodossa. Lisäksi löydät laajan tietopankin, jossa on kirjoituksia, videoita ja tehtäviä edesauttamaan hyvinvointisi lisääntymistä. Keskusteluhuoneissa voit keskustella vertaisesi kanssa erilaisissa ryhmissä, myös anonyymisti. Kaikki nämä sovelluksen ominaisuudet ovat helposti ja ysinkertaisesti sinun käytettävissä.

Houppi-sovellus auttaa ja kulkee rinnallasi tutkimusmatkalla sinuun. Se tukee ja avartaa näkökulmiasi, jotta löytäisit tarkoituksesi ja arvosi, ja sinun ainutlaatuisen hyvinvoinnin polkusi.

Houppi-sovellus

• Kokonaisvaltaista yksilöllistä hyvinvointia

• Syvempää tietoisuutta itsestä

• Itsesi näköistä merkityksellistä elämää

• Työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen ja tarpeista huolehtimiseen

• Informaatiota ja dataa omasta kehittymisestä

• Elämän haasteiden kohdatessa (esim. ihmissuhde- tai terveys tai mielenterveyshaasteet, uupuminen, riippuvuudet) parhaita keinoja vaikeuksien voittamiseksi.

• Laaja digitaalinen tietopankki terveydestä ja hyvinvoinnista (sisältää videoita, äänitteitä kirjoituksia, tehtäviä, harjoitteita, tieteellisesti tutkittuja parhaita työkaluja sekä valmispolkuja)

• Keskustelualusta samanhenkisten ihmisten kohtaamiseen, myös anonyymisti.

Houppi-sovellus nyt ladattavissa Play-kaupasta sekä App Storesta


Play kauppa
App Store

SISÄLTÖ

Digitaalinen rinnallakulkija DIGU

Sovelluksessa oleva Digu on digitaalinen ystäväsi. Digu kannustaa ja tukee sinua. Digu kyselee sinulta asioita ja ohjaa sinut oikean informaation äärelle. Haasteiden kohdatessa Digu auttaa sinua löytämään työkalut j atuen jaksamiseen sekä keinot vaikeuksien voittamiseen. Kun asetat itsellesi tavoitteita, Digu kannustaa sinua päivittäin saavuttamaan ne. Kun et löydä voit kysyä Digulta apua.

Digu on ystäväsi, joka kulkee puhelimessa mukanasi ja on aina sinun luonasi.

HYVÄN ELÄMÄN TYÖKALUT

Hyvän elämän työkalut pitää sisällään ydintarpeet, tavoitteet, happy or not-osion ja tasapaino-osion

Ydintarpeet. Jokaisella ihmisellä on ydintarpeita. Kun tunnistat ja huomioit elämäsi ydintarpeet, voit hyvin. Jos ydintarpeiden huomioiminen on vajaata voit täyttää vajeen asioilla ja valinnoilla, jotka vievät sinua kohti huonovointisuutta. Ydintarpeet -osiossa voit tutustua siihen, miksi ydintarpeet ovat tärkeitä elämässäsi. Tässä osiossa voit myös vastata joko lyhyeen tai laajaan kyselyyn ydintarpeiden täyttymisestä. Voit myös määritellä otatko kyselyominaisuuden käyttöösi. Ja jos otat, kuinka usein Digu kysyy sinulta ydintarpeidesi kysymyksiä. Vastaukseksi tallentuvat henkilökohtaiseen dataasi ja näet hyvinvointisi kehityksen raportit-osiossa.

Houppi-sovelluksen avulla autamme sinua pitämään tarpeistasi ja itsestäsi parempaa huolta. Kun ydintarpeesi täyttyvät, voit paremmin ja elät elämää ja teet valintoja, jotka ovat aidosti sinun näköisiäsi.

Tavoitteet. Tavoitteet -osiossa pääset tutustumaan tavoitteisiin, saat tietoa niiden määrittelystä ja löydät keinoja, kuinka saavuttaa tavoitteet. Tässä osiossa voit myös rakentaa omat tavoitteet joko valitsemalla tavoitteet Digun valmiista tavoitteista tai tekemällä itse tavoitteita. Voit myös määritellä otatko tavoitteiden kyselytoiminnallisuuden automaation käyttöösi ja jos otat, kuinka usein Digu kysyy sinulta tavoitteistasi kysymyksiä. Vastauksesi tallentuvat henkilökohtaiseen dataasi ja näet tavoitteidesi kehityksen raportit- osiossa.

Happy or not. Tunnetko itsesi rauhalliseksi ja iloiseksi? Tai onko tänään juuri kaikki hyvin, et tarvitse mitään lisää, etkä mitään pois? Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat hyvän elämän peruslähtökohtia. Ne nivoutuvat yhteen merkityksellisyyden kokemuksen, ydintarpeiden täyttymisen, yhteenkuuluvuuden ja autonomian kanssa.

Happy or not- osiossa pääset tutustumaan tunteisiin sekä tyytyväisyyteen ja niiden vaikutukseen elämässäsi. Täällä voit vastata yksinkertaisilla hymynaamoilla kyselyyn, miltä juuri nyt sinusta tuntuu.Täällä voit myös määritellä otatko kyselytoiminnallisuuden automaation käyttöösi, ja jos otat, kuinka usein Digu kysyy sinulta fiiliksistäsi. Vastauksesi tallentuvat henkilökohtaiseen dataasi ja näet ne raportit -osiossa.

Tasapaino. Tasapaino. Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisestä hyvinvoinnista. Ihminen on yksilöllinen kokonaisuus, ja siksi, jos osa hyvinvoinnin osa-alueista on vajaa, kokonaisuus kärsii. Me Houpissa ajattelemme, että hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti niin että eri osiot ovat tasapainossa. Tasapaino- osiossa pääset tutustumaan elämäsi tasapainoon ja sen vaikutukseen elämässäsi. Tässä osiossa voit myös rakentaa helposti oman tasapainon joko valitsemalla tavoitteet Digun valmiista tasapainoehdotuksista tai määritellä niitä itse.

RAPORTOINTI

Digitaalinen rinnallakulkija on sovellus terveydestä, hyvinvoinnista ja tarpeista huolehtimisesta. Digu kommunikoi ja kyselee sinulta sovelluksessa kysymyksiä eri elämän osa-alueista monesta eri näkökulmasta ja kerää tiedon tänne raportointiosioon helposti ymmärrettävään muotoon. Näiden tietojen pohjalta Digu ohjaa sinua hyvinvointisi polulla.

Raportointi-osiossa voit seurata edistymistäsi laadukkaan statistiikan avulla. Näet täältä yhteenvedon sekä ydintarpeet, tavoitteet, happy or not ja tasapaino -osioistasi. Edistymisen näkeminen motivoi sinua jatkamaan. Lisäksi mikäli jokin osa-alue voi osaltasi huonosti, Digu ehdottaa toimenpidevaihtoehtoja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

TIETOPANKKI

Houppi-sovelluksen kautta käytössäsi on tietopankki, joka sisältää videoita, nauhoitteita, työkaluja, tehtäviä, harjoitteita ja valmennuksia terveyden elämän ja hyvinvoinnin eri osa-alueilta.

Sieltä voit valita sinulle sopivat menetelmät ja tavat tueksesi. Näin et ole kiinni yhden palveluntuottajan näkökulmassa, vaan sinulla on mahdollisuus räätälöidä itsellesi sopiva ainutlaatuinen hyvinvoinnin polku.

Houppi-sovelluksesta löydät luentoja ja tietoa laajasti elämän eri osa-alueista. Osa-alueet lomittuvat myös keskenään. Esimerkiksi parisuhteen alta löydät tietoa mm. parisuhteen haasteista, unelmista, riitelytaidoista, parisuhteen vaikutuksesta vanhemmuuteen, perheen tai uusperheen vaikutuksesta, parisuhteen ja eron vaiheista, lapsuuden ja kiintymyssuhteiden merkityksestä parisuhteeseen, parisuhteen rajoista, mustasukkaisuudesta, seksuaalisuudesta ja oman elämän heijastumisesta parisuhteeseen.

Houppi-sovelluksen tietopankin eri osa-alueita:

• Itsensä toteuttaminen, olenko arvokas, merkityksellisyys

• Psyykkinen terveys, keho ja mieli -yhteys, resilienssi

• Fyysinen terveys, uni, ravinto ja erilaiset ravitsemusohjelmat, liikunta, kehon toimivuus

• Arjen taidot, talous, harrastukset, ajanhallinta

• Rakkaus, intohimon tunteminen, parisuhde, seksuaalisuus, kuunteleminen

• Luottamus, toisten auttaminen, kommunikointitaidot, ystävyyssuhteet, empatia, yhteisöllisyys, sosiaaliset taidot

• Fyysinen ja henkinen turvallisuus, rajat

• Riippuvuudet, masennus

• Perhemuodot, kasvatus, vanhemmuus, oma roolini perheessä

• Lapsuuden vaikutus elämääni, kiintymyssuhteet, uskomukset, temperamentti, persoonallisuus

• Lemmikit elämässäni, luontoyhteys, henkisyys

• Tunnet, arvot, asenteet, voimavarat

• Itsekkyys, pelkuruus, kateus, himo, ahneus, mustasukkaisuus

KESKUSTELUALUSTA

Yhtenä ihmisen hyvinvoinnin osa-alueena on tarve kuulua sosiaalisten suhteiden verkostoon, jossa toisistaan välittäminen ilmaistaan. Sosiaalinen tuki on ihmisen toisilta ihmisiltä saama resurssi, johon liittyy luottamus, hyväksytyksi tuleminen, välittäminen ja arvostaminen.

Houppi-sovelluksessa erilaiset keskustelualustojen jäsenet antavat sinulle emotionaalista ja tiedollista tukea sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Erilaisilla eri aiheista koostuvilla keskustelualustoilla kohtaa muita ihmisiä turvallisesti ja halutessasi myös anonyymina. Voit myös perustaa oman mielenkiinnon mukaan omia keskusteluryhmiä.

ASIANTUNTIJAMME SUOSITTELEVAT

YLEISLÄÄKÄRI
ANTTI HUPLI

”Ihminen ei ohjaudu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin automaattisesti. Oman kehon ja mielen terveyteen vaadittavat resurssit kilpailevat muiden elämän resurssien kanssa. Kokonaisvaltainen hyvinvointi vie aikaa ja vaatii suunnitelmallisuutta ja vaivannäköä. Tietoa ja valmennuksia on paljon, mutta on vaikeaa löytää helposti erilaisia näkökulmia, joista voisi valita itselle sopivimmat. Usein erilaiset palvelut keskittyvät yhteen hyvinvoinnin segmenttiin. Houppi-sovellus lisää ihmisen hyvinvointia ja elämänhallintaa elämän jokaisella osa-alueella. Näin laaja ja samalla yksilöllisyyteen perustuva sovellus on vaikuttava. Suosittelen Houppi-sovellusta jokaiselle, joka etsii vaikuttavaa työkalua hyvinvoinnin edistämiseen.”

TERAPEUTTi, SOSIONOMI
TARU MERITIE

”Meistä jokainen tahtoo voida hyvin. Tahdomme tehdä oikeita valintoja fyysisen ja henkisen hyvinvointimme tueksi. Omien tarpeiden tunnistaminen voi olla kuitenkin vaikeaa ja menneisyyden totutut kaavat ajavat meidät stressitilanteissa toimimaan itsellemme epäedullisella tavalla. Näiden kaavojen muutos vaatii arjessa sitkeyttä. Mutta usein hyvät aikomukset unohtuvat elämän kiireessä. Pienet kauniit sanat toiselle, vedenjuonnin lisääminen, tai vaikkapa lapsen kohtaaminen eri tavoin, ovat kaikki arjen askelia muutokseen. Houppi-sovelluksesta löydät itsellesi tietoa kaikista hyvinvoinnin osa-alueista ja voit asettaa yksilölliset tavoitteet miltä tahansa elämäsi tärkeältä tuntuvalta osa-alueelta. Sovellus kannustaa ja tukee sinua muutoksessa sekä näyttää myös, miten olet edistynyt. Näin hyvät ajatukset ja teoria muuttuvat arjessa ihan oikeiksi teoiksi ja muutos on mahdollinen.”

TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI
VILHO AHOLA

”Jokainen meistä tarvitsee tukea elämän haastavissa paikoissa, muutoksen tekeminen yksin ei ole helppoa. Mutta siinä, mistä hyvinvointi koostuu äidille, urheilijalle, eläkeläiselle tai masentuneelle, on paljon eroja. Houppi-sovelluksen ainutlaatuisuus on juuri yksilöllinen, mutta holisitinen näkökanta ihmisen hyvinvointiin. Se ottaa huomioon ihmisen elämäntilanteen, voimavarat ja yksilölliset tavoitteet. Houpin avulla asiakas löytää sopivat työkalut sekä tiedon, joka tuo hänelle, hänen tahdissaan ja hänen tarpeitaan vastaavaa hyvinvointia.”

Houppi-sovellus nyt ladattavissa Play-kaupasta sekä App Storesta


Play kauppa
App Store