Edessä parempi tulevaisuus

Muutosmatka
Verkkovalmennukset
Houppi-sovellus

EDESSÄ PAREMPI TULEVAISUUS

Muutosmatka
Verkkovalmennukset
Houppi-sovellus

Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja syvempää

itsetuntemusta diginä

HOUPPI TUKENA MUUTOKSESSA

Houppi on syntynyt halusta olla tukena ihmisten muutoksessa, kehittymisessä ja onnistumisessa. Me Houppilaiset ajattelemme, että toivon herääminen on ensimmäinen askel kohti hyvinvointia ja parempaa elämää. Tätä toivon heräämistä tahdomme olla tukemassa ja vahvistamassa.

Kuljemme asiakkaidemme rinnalla digitaalisesti ja tuomme tieteellisesti tutkittuja työmenetelmiä sekä syvällisen kokemusasiantuntijatiedon asiakkaiden muutoksen, hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tueksi. Palvelumme on kehitetty yhdessä alan johtavien ammattilaisten kanssa.

Autamme ihmisiä itsensä näköiseen, hyvään, terveeseen ja merkitykselliseen elämään.

Asiakkaillamme on edessä parempi tulevaisuus.

Kenelle

KAUPUNGIT JA KUNNAT

Tuotamme digitaalisesti kuntouttavia palveluja mielenterveys-, päihde- ja muille aikuissosiaalityön asiakkaille ketkä kamppailevat elämän haasteiden kanssa. Tuotamme myös digitaalisesti lastensuojelun jälkihuoltopalveluja nuorten aikuisten itsenäistymisen ja hyvän elämän tukemiseksi.

Kaupungeille ja kunnille tuomme myös digitaalisia työkaluja palvelujen laadun mittaamiseen ja parantamiseen, työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen.

Pyydä esite

YKSITYISHENKILÖT

Tuotamme digitaalisia palveluja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen parantamiseksi. Tuemme myös ihmisiä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tuomme digitaalisia työkaluja joiden avulla ihmiset voivat mitata ja seurata omaa edistymistään ja pitää parhaalla tavalla huolta omista hyvän elämän kulmakivistä.

Elämän haasteiden kohdatessa tuomme ihmisille tieteellisesti tutkittuja työkaluja palautumisen, toipumisen ja vahvistumisen tueksi.

Tilaa uutiskirje

YRITYKSET JA TYÖYHTEISÖT

Tuotamme digitaalisia palveluja työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Palvelumme tukevat työntekijöiden työssäjaksamista ja tekevät työstä laadukkaampaa.

Tuomme yrityksille myös digitaalisia työkaluja palvelujen laadun mittaamiseen ja parantamiseen, erilaisten yritystoimintaa tukevien digitaalisten kyselyjen ja analyysien tekemiseen sekä tiedolla johtamiseen.

Kysy lisätietoja

Hyvän elämän kulmakivet

(Ihmisen ydintarpeet)

Hyvän elämän kulmakivet lotuskukka kertoo ihmisen ydintarpeet. Me Houpissa ajattelemme, kun ihmisen ydintarpeet täyttyvät ihminen voi hyvin. Jos taas tarpeet eivät täyty ihminen voi huonosti ja kärsii erilaisista oireista.

Palveluidemme avulla autamme ihmisiä pitämään tarpeistaan ja itsestään parempaa huolta. Kun ihmisen ydintarpeet täyttyvät ihminen voi kokonaisvaltaisesti hyvin.

Palvelut parempaan tulevaisuuteen

Muutosmatka – Houppi

Muutosmatka on 12 kuukautta kestävä terapeuttinen ryhmämuotoinen palvelu ja kokonaisvaltainen muutosprosessi, joka toteutetaan digitaalisesti. Muutosmatka koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: hyvän elämän vahvistaminen (26 osiota), menneisyyden jäsentäminen (15 osiota) ja merkityksellinen tulevaisuus (11 osiota). Muutosmatkan teoreettinen viitekehys koostuu eri terapiamuotojen parhaimmista työkaluista, tietoisuustaidoista, psykososiaalisista menetelmistä ja kokemuusasiantuntijatiedosta. Matkan aikana ihminen oppii myös huolehtimaan tarpeistaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Muutosmatka on suunnattu mielenterveys-, päihde- ja muille aikuissosiaalityön asiakkaille, lastensuojelun jälkihuollon itsenäistyville nuorille aikuisille sekä kaikille elämän haasteiden kanssa kamppaileville ihmisille ketkä tahtovat elämälleen uuden suunnan.

Pyydä esite

Verkkovalmennukset (tulossa pian)

Verkkovalmennuksissa tuomme selkeällä tavalla, pääasiallisesti helposti seurattavina videoina, esiin viimeisimmän tutkitun tiedon ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Esittelemme myös monia työkaluja ja harjoituksia, joilla voimme auttaa ihmisiä ymmärtämään, hoitamaan ja ennaltaehkäisemään muun muassa erilaisia mielenterveysongelmia, ylikuormittumista, univaikeuksia, sekä elintapasairauksia. Verkkovalmennuksissa autamme myös ihmisiä löytämään ja vahvistamaan omia hyvän elämän kulmakiviä, joista ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu.

Verkkovalmennukset on tarkoitettu kaikille ketkä ovat kiinnostuneita terveydestä ja hyvinvoinnista. Yksityishenkilöille, yrityksille sekä kunnille ja kaupungeille.

Tilaa uutiskirje

Houppi – Sovellus (tulossa pian)

Houppi – Sovellus pitää sisällään Digitaalisen rinnallakulkijan sekä Laaduttimen. Digitaalinen rinnallakulkija on sovellus terveydestä, hyvinvoinnista ja tarpeista huolehtimiseen. Sovellus kommunikoi ja ohjaa ihmistä tekemään parempia valintoja. Sovelluksen kautta saa myös yhdestä paikasta helposti koottuna viimeisimmän tutkitun tiedon ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Laadutin on kysely- ja raportointisovellus palvelun laadun mittaamiseen ja parantamiseen. Laadutin on myös työkalu työntekijöiden työn tehostamiseen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Laaduttimen avulla johdat organisaatiota ja prosessia mitattuun tietoon pohjautuen.

Houppi – Sovellus soveltuu yksityishenkilöille, yrityksille sekä kaupungeille ja kunnille.

Kysy lisätietoja

Sinä pystyt siihen

Me kuljemme rinnallasi

Houpin palveluista vastaavan lääkärin ajatuksia

Olen yleislääkäri, jolla on kokemusta monenlaisten potilasryhmien kohtaamisesta ja erityisesti mielenterveystyöstä. Länsimaisesta lääketieteestä kerättyjen tietojen ja kokemusten avulla olen huomannut, että toisinaan pelkkä terapia ja lääkitys eivät riitä auttamaan mielenterveysongelmista, saati muista terveysongelmista kärsiviä.

Koen, että jotta voimme auttaa ihmisiä heidän paranemisprosessissaan meidän on katsottava myös diagnoosin ja oireiden hoidon ulkopuolelle ja käytettävä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Tässä auttaa ymmärrys siitä, että kaikilla yksilöillä on oma ainutlaatuinen historia, elintavat, vahvuudet sekä geneettiset, biokemialliset ja ympäristölliset vaikuttajat.

Haluan olla auttamassa ihmisiä ymmärtämään tätä omaa ainutlaatuisuuttaan, jotta he oppivat pitämään itsestään ja omista tarpeistaan parempaa huolta. Haluan olla myös tuomassa näyttöön perustuvia työkaluja, jotka lisäävät tietoisuutta oman kehon ja mielen toiminnoista ja säätelevät hermoston vireystilaa.

Muun muassa tietoisuustaitoihin, arvotyöskentelyyn ja hyväksynnän harjoitteluun perustuvat kognitiiviset terapiat (MBCT) ovat tunne- ja toiminta-tottumusten säätelyä ja oman elämän ohjausta edistävä hoidollinen suuntaus, jonka tuloksellisuudesta on tieteelliseen dokumentaatioon perustuvaa näyttöä mm. uusiutuvan masennuksen, pelkojen ja ahdistuneisuuden hoidon osana sekä stressin ja uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimissairauksien, unettomuuden ja tunne-elämän epävakaisuuden ja riippuvuussairauksien hoidon osana.

Houpissa haluaisin lähestyä jokaista henkilöä yksilönä sekä antaa heille valtuuksia itse valaista kaikkia heidän elämänsä perustavanlaatuisia tarpeita kulkien samalla heidän rinnallaan. Rohkaisen myötätuntoisuuteen ja hyväksymiseen, enkä suorittamiseen ja tukahduttamiseen. Uskon myös vahvasti yhteisöllisyyteen ja haluaisinkin olla mukana luomassa alustoja ja mahdollisuuksia, joissa ihmiset pääsevät kohtamaan toisiaan turvallisessa ympäristössä juuri sellaisina kuin he ovat.

ANTTI HUPLI