HOUPPI- SOVELLUS

Houppi-sovellus on kehitetty kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tueksi. Se auttaa ja tukea sinua kohti itsesi näköistä, terveellistä ja merkityksellistä elämää. Sovelluksen avulla tunnistat omat syvimmät tarpeesi ja löydät terveelliset keinot täyttää niitä. Käyttämällä sovellusta voit löytää myös parhaat mahdolliset tutkittuun tietoon perustuvat keinot parantaa hyvinvointiasi ja voit vertailla niitä jotta löydät sinulle sopivimmat menetelmät. Sovelluksessa voit myös itse määrittää itsellesi eri elämän osa-alueiden tavoitteita. Houppi kannustaa, ohjaa ja motivoi sinua arjessasi kohti valintoja, jotta saavutat tavoitteesi. On kyse fyysisestä terveydestä, ihmissuhteista, elämän merkityksellisyydestä tai lasten kasvatuksesta, Houppi-sovellus on tukenasi.

Houppi-sovellus pitää sisällään, hyvän elämän työkalut -osion, tavoitteiden yksilöllisen asettamisen, ajantasaisen raportoinnin sekä tietopankin sekä keskusteluryhmät. Hyvän elämän työkaluissa voit määritellä tavoitteesi, vastata hyvinvointiasi mittaaviin kyselyihin ja saada tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi eri raporttien muodossa. Lisäksi löydät laajan tietopankin, jossa on kirjoituksia, videoita ja tehtäviä edesauttamaan hyvinvointisi lisääntymistä. Keskusteluhuoneissa voit keskustella vertaisesi kanssa erilaisissa ryhmissä, myös anonyymisti. Kaikki nämä sovelluksen ominaisuudet ovat helposti ja yksinkertaisesti sinun käytettävissä.

Houppi-Sovellus auttaa ja kulkee rinnallasi tutkimusmatkalla sinuun. Se tukee ja avartaa näkökulmiasi, jotta löytäisit tarkoituksesi ja arvosi, ja sinun ainutlaatuisen hyvinvoinnin polkusi.

Houppi-sovellus:

 • Kokonaisvaltaista yksilöllistä hyvinvointia
 • Syvempää tietoisuutta itsestä
 • Itsesi näköistä merkityksellistä elämää
 • Työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen ja tarpeista huolehtimiseen
 • Informaatiota ja dataa omasta kehittymisestä
 • Elämän haasteiden kohdatessa (esim. ihmissuhde- tai terveys tai mielenterveys haasteet, uupumus, riippuvuudet) parhaita keinoja vaikeuksien voittamiseksi
 • Laaja digitaalinen tietopankki terveydestä ja hyvinvoinnista (sisältää videoita, äänitteitä, kirjoituksia, tehtäviä, harjoitteita, tieteellisesti tutkittuja parhaita työkaluja sekä valmispolkuja)
 • Keskustelualusta saman henkisten ihmisten kohtaamiseen, myös anonyymisti.

Digitaalinen rinnallakulkija Digu

Sovelluksessa oleva Diguun on digitaalinen ystäväs. Digu kannustaa ja tukee sinua. Digu kyselee sinulta asioita ohjaa sinut oikean informaation äärelle. Haasteiden kohdatessa Digu auttaa sinua löytämään työkalut ja tuen jaksamiseen sekä keinot vaikeuksien voittamiseksi. Kun asetat itsellesi tavoitteita, Digu kannustaa sinua päivittäin saavuttamaan ne.

Kun et löydä tietoa, voit kysyä Digulta apua. Digu on ystäväsi, joka kulkee puhelimessa mukanasi ja on aina sinun luonasi.

Hyvän elämän työkalut

Hyvän elämän työkalut pitää sisällään Ydintarpeet, tavoitteet, happy or not-osion ja tasapaino-osion.

 

Ydintarpeet. Jokaisella ihmisellä on ydintarpeita. Kun tunnistat ja huomioit elämäsi ydintarpeet, voit hyvin. Jos ydintarpeiden huomioiminen on vajaata voit täyttää vajeen asioilla ja valinnoilla, jotka vievät sinua kohti huonovointisuutta. 


Ydintarpeet -osiossa voit tutustua siihen miksi, ydintarpeet ovat tärkeitä elämässäsi. Tässä osiossa voit myös vastata joko lyhyeen tai laajaan kyselyyn ydintarpeittesi täyttymisestä. Voit myös määritellä otatko kyselytoiminnallisuuden automaation käyttöösi, ja jos otat, kuinka usein Digu kysyy sinulta ydintarpeidesi kysymyksiä. Vastauksesi tallentuvat henkilökohtaiseen dataasi ja näet hyvinvointisi kehityksen raportit-osiossa.

Houppi-sovelluksen avulla autamme sinua pitämään tarpeistasi ja itsestäsi parempaa huolta. Kun ydintarpeesi täyttyvät voit paremmin ja elät elämää ja teet valintoja, jotka ovat aidosti sinun näköisiäsi.

Tavoitteet. Me Houpissa ymmärrämme, että sinä olet ainutlaatuinen ihminen. Näin myös sinun polkusi hyvinvointiin on uniikki ja koostuu erilaisista tekijöistä, kun jollakulla toisella. Myös tavoitteesi hyvinvointiin tulee rakentaa yksilöllisesti, sinua kuunnellen. Silloin ne myös motivoivat aidosti sinua ja vievät hyvinvointiasi eteenpäin.

Tavoitteet -osiossa pääset tutustumaan tavoitteisiin, saat tietoa niiden määrittelystä ja löydät keinoja, kuinka saavuttaa tavoitteet. Tässä osiossa voit myös rakentaa omat tavoitteet joko valitsemalla tavoitteet Digun valmiista tavoitteista tai tekemällä itse tavoitteita. Voit myös määritellä otatko tavoitteiden kyselytoiminnallisuuden automaation käyttöösi, ja jos otat, kuinka usein Digu kysyy sinulta tavoitteistasi kysymyksiä. Vastauksesi tallentuvat henkilökohtaiseen dataasi ja näet tavoitteidesi kehityksen raportit-osiossa.

 

Happy or not. Tunnetko itsesi rauhalliseksi ja iloiseksi? Tai onko tänään juuri kaikki hyvin, et tarvitse mitään lisää, etkä mitään pois? Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat hyvän elämän peruslähtökohtia. Ne nivoutuvat yhteen merkityksellisyyden kokemisen, ydintarpeiden täyttymisen, yhteenkuuluvuuden ja autonomian kanssa.

Happy or not -osiossa pääset tutustumaan tunteisiin sekä tyytyväisyyteen ja niiden vaikutukseen elämässäsi. Täällä voit vastata yksinkertaisilla hymynaamoilla kyselyyn, miltä juuri nyt sinusta tuntuu.

Täällä voit myös määritellä otatko kyselytoiminnallisuuden automaation käyttöösi, ja jos otat, kuinka usein Digu kysyy sinulta fiiliksiäsi. Vastauksesi tallentuvat henkilökohtaiseen dataasi ja näet ne raportit-osiossa.

 

Tasapaino. Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisestä hyvinvoinnista. Ihminen on yksilöllinen kokonaisuus, ja siksi jos osa hyvinvoinnin osa-alueista on vajaa, kokonaisuus kärsii. Me Houpissa ajattelemme, että hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti niin että eri osiot ovat tasapainossa. Tasapaino- osiossa pääset tutustumaan elämäsi tasapainoon ja sen vaikutukseen elämässäsi.

Tässä osiossa voit myös rakentaa helposti oman tasapainon elementit joko valitsemalla tavoitteet Digun valmiista tasapainoehdotuksista tai määrittelemällä niitä itse.

Voit myös määritellä otatko yksinkertaisen tasapaino-kyselytoiminnallisuuden automaation käyttöösi, ja jos otat, kuinka usein Digu kysyys sinulta kysymyksiä. Vastauksesi tallentuvat henkilökohtaiseen dataasi ja näin näet, miten tasapainoinen elämäsi kehittyy.

Raportointi

Digitaalinen rinnallakulkija on sovellus terveydestä, hyvinvoinnista ja tarpeista huolehtimisesta. Digu kommunikoi ja kyselee sinulta sovelluksessa kysymyksiä eri elämän osa-alueista monesta eri näkökulmasta, ja kerää tiedon tänne raportointiosioon helposti ymmärrettävään muotoon. Näiden tietojen pohjalta Digu ohjaa sinua hyvinvointisi polulla.

Raportointi-osiossa voit seurata edistymistäsi laadukkaan statistiikan avulla. Näet täältä yhteenvedon sekä ydintarpeet, tavoitteet, happy or not ja tasapaino-osiostasi. Edistymisen näkeminen motivoi sinua jatkamaan. Lisäksi mikäli jokin osa-alue voi osaltasi huonosti, Digu ehdottaa toimenpidevaihtoehtoja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tietopankki

Houppi-sovelluksen kautta käytössäsi on laaja tutkittuun tietoon perustuva tietopankki, joka sisältää videoita, nauhoitteita, työkaluja, tehtäviä, harjoitteita ja valmennuksia terveyden, elämän ja hyvinvoinnin eri osa-alueilta.

Sieltä voit valita sinulle sopivat menetelmät ja tavat tueksesi. Näin et ole kiinni yhden palveluntuottajan näkökulmassa, vaan sinulla on mahdollisuus räätälöidä itsellesi sopiva ainutlaatuinen hyvinvoinnin polku.

Houppi -sovelluksesta löydät luentoja ja tietoa laajasti elämän eri osa-alueista.

Osa-alueet lomittuvat myös keskenään. Esimerkiksi parisuhteen alta löydät tietoa mm. parisuhteen haasteista, unelmista, riitelytaidoista, parisuhteen vaikutuksesta vanhemmuuteen, perheen tai uusperheen vaikutuksesta parisuhteeseen, parisuhteen ja eron vaiheista, lapsuuden ja kiintymyssuhteiden merkityksestä parisuhteeseemme, parisuhteen rajoista, mustasukkaisuudesta, seksuaalisuudesta ja oman elämän heijastumista parisuhteeseen. Houppi-sovelluksen tietopankin eri osa-alueita:

 • Itsensä toteuttaminen, olenko arvokas, merkityksellisyys, psyykkinen terveys
 • Psyykkinen terveys, keho ja mieli -yhteys, resilienssi
 • Fyysinen terveys, uni, ravinto ja erilaiset ravitsemusohjelmat, liikunta, kehon toimivuus
 • Arjen taidot, talous, harrastukset, ajanhallinta
 • Rakkaus, intohimon tunteminen, parisuhde, seksusaalisuus, kuunteleminen
 • Luottamus, toisten auttaminen, kommunikointitaidot, ystävyyssuhteet, empatia, yhteisöllisyys, sosiaaliset taidot
 • Fyysinen ja henkinen turvallisuus, rajat
 • Riippuvuudet, masennus
 • Perhemuodot, kasvatus, vanhemmuus, oma roolini perheessä
 • Lapsuuden perheen vaikutus elämääni, kiintymyssuhteet, uskomukset, tempperamentti, persoonallisuus
 • Lemmikit elämässäni, luontoyhteys, henkisyys
 • Tunteet, arvot, asenteet, voimavarat,
 • Itsekkyys, pelkuruus, kateus, himo, ahneus, mustasukkaisuus

Keskustelualusta

Yhtenä ihmisen hyvinvoinnin osa-alueena on tarve kuulua sosiaalisten suhteiden verkostoon, jossa toisistaan pitäminen ja välittäminen ilmaistaan. Sosiaalinen tuki on ihmisen toisilta ihmisiltä saama resurssi, johon liittyy luottamus, hyväksytyksi tuleminen, välittäminen ja arvostaminen.

Houppi-sovelluksessa erilaiset keskustelualustojen jäsenet antavat sinulle emotionaalista ja tiedollista tukea sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Erilaisilla, eri aiheista koostuvilla keskustelualustoilla kohtaat muita ihmisiä turvallisesti ja halutessasi myös anonyymina. Voit myös itse perustaa keskusteluryhmän sovelluksen kautta.